Hinnasto

  • Alkukatselmus / tarjouspyyntö 0€
  • Väestönsuojan tarkastus ja pöytäkirja 150
  • Väestösuojan tiiveyskoe 150
  • Väestönsuojan vuosihuolto 48€/h
  • Tuntiveloitus korjauksissa 48€/h
  • Isommista korjauksista tarjous

Hinnat alv 0%


Väestönsuojan tarkastus

Väestönsuojien tarkastuksesta ja tiiveyskokeesta säädetään Pelastuslaissa (379/2011), jonka mukaan rakennuksen omistajan ja haltijan on huolehdittava siitä, että väestönsuoja on tarkastettu ja väestönsuojan tiiveyskoe suoritettu 10 vuoden välein.

Väestönsuojan huolto on suositeltu tehtäväksi vuosittain.

Kauttamme saa väestönsuojan tarkastukset, tiiveyskokeet, huollot, korjaukset ja väestönsuojan tarvikkeet kustannustehokkaasti
Meidän käynnin jälkeen väestösuoja täyttää lain kirjaimen.Pelastuslaki 29.4.2011/379

http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20110379?toc=1